Page 7 - CÒMICS EN CATALÀ
P. 7

ANGOULÊME 1976:          EL 1967, L’ITALIÀ HUGO PRATT VA CREAR EL MARINER ROMÀNTIC
       MILLOR OBRA REALISTA       I AVENTURER CORTO MALTÈS. TOTA UNA ICONA DEL NOVÈ ART!
       ESTRANGERA
                  CORTO MALTÈS.                    CORTO MALTÈS.
                  LA BALADA DE                    EL MAR D’OR
                  LA MAR SALADA                    HUGO PRATT
                  HUGO PRATT                     Volum únic.
                  Volum únic.                     Format: Cartoné.
                  Format: Cartoné.                  19x26 cm.
                  19x26 cm.                      96 pàg. Color.
                  256 pàg. Color.                   PVP: 20 €
                  PVP: 25 €                      ISBN: 9788467913903
                  ISBN: 9788467904031
                                            Inclou: Una àguila a la jungla,
                                            Tornarem a parlar d’aquells
                                            aventurers i Per culpa d’una gavina.


                  CORTO MALTÈS.                    CORTO MALTÈS.
                  LES LLUNYANES                    LA LLACUNA
                  ILLES DEL VENT                   DELS MISTERIS
                  HUGO PRATT                     HUGO PRATT
                  Volum únic.                     Volum únic.
                  Format: Cartoné.                  Format: Cartoné.
                  19x26 cm.                      19x26 cm.
                  96 pàg. Color.                   112 pàg. Color.
                  PVP: 18 €                      PVP: 20 €
                  ISBN: 9788467903355                 ISBN: 9788467900118
                  Inclou : Caps i bolets,              Inclou: La llacuna dels bells somnis,
                  La conga de les bananes i             Faules i avis, L’àngel de la finestra
                  Vudú pel senyor President.             d’Orient i Sota la bandera de l’or.

                  CORTO                        CORTO
                  MALTÈS. LES                     MALTÈS.
                  CÈLTIQUES                      FAULA DE
                  HUGO PRATT                     VENÈCIA
                  Volum únic.                     HUGO PRATT
                  Format: Cartoné.                  Volum únic.
                  19x26 cm.                      Format: Cartoné.
                  96 pàg. Color.                   19x26 cm.
                  PVP: 20 €                      128 pàg. Color.
                  ISBN:                        PVP: 20 €
                  9788498477887                    ISBN:
                                            9788467900156

       Inclou: Concert en do menor per a arpa
       i nitroglicerina, Somni d’un matí d’hivern,
       Vins de Borgonya i roses de Picardia i Teatre
       de varietats entre Zuydcoote i Bray-Dunes.

                  CORTO MALTÈS.
                  LA CASA DAURADA
                  DE SAMARKANDA
                  HUGO PRATT
                  Volum únic.
                  Format: Rústica.
                  22,5x30 cm.
                  208 pàg. Color.
                  PVP: 20 €
                  ISBN:
                  9788479041090
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12